Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Összefoglaló a projektről

Intézményünk a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Művészeti Bázisóvoda, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Minősített Referencia Intézmény, Európai Tehetségpont, a Kaposvár-Somogy megyei Tehetségsegítő Tanács Óvodai Tagozatának Bázisintézménye. A tehetséges gyermek személyisége, tehetségtulajdonságainak kibontakoztatása rendkívül fontos számunkra. Örömmel mondhatjuk, hogy számos jó gyakorlatot dolgoztunk ki, összefogjuk a Somogy megyében a művészeti programmal dolgozó óvodákat, valamint segítjük az intézmények tehetségponttá válásának folyamatát, illetve a már Tehetségpont címmel rendelkezők munkáját.
A „TALENT” kidolgozásával tehetséggondozó munkánkat nemzetközi együttműködés keretei között is szeretnénk megvalósítani, kompetenciáinkat fejleszteni, továbbadni egy olyan jó gyakorlatot, mely sikeresen alkalmazható a partnerintézményekben, a Tücsök Zenekar Zenei Tehetségműhely publikált jó gyakorlatát. Fontos számunkra a pedagógusok közötti interdiszciplináris kapcsolat erősítése.
A projektben partnerintézményként a csíkszeredai „Kis herceg” Óvoda kapcsolódik be. Mindkét intézmény részéről 5-5- pedagógus vesz részt a projekt kidolgozásában és megvalósításában, akik innovatívak, nyitottak, szakmailag felkészültek.
Az együttműködés során megismerjük egymás mindennapi életét, kultúráját. Betekintést nyerünk az eltérő oktatási rendszerekbe, közös pontokat keresve a tehetség-gondozás folyamatának megismertetésével, kidolgozásával és megvalósításával. A tehetséggondozás nem korlátozódik a projekt tevékenységrendszerére, az óvoda egész életében részt vesz, ennek érdekében a meglévő módszertani csomag mellett közös módszerek kidolgozását javasoljuk, hogy javuljon a gyermekek művészeti tevékenységekbe való bevonása az eltérő érdeklődési kör, kreativitás, motivációs adottságok alapján.
A megvalósítás folyamatában megjelenítjük hagyományőrző és néphagyomány ápoló munkánkat, melybe kölcsönös betekintést nyújtunk, képzések szervezésével szakmai megújulást biztosítunk, egymás intézményébe látogatás során módszertani tanácsadást folytatunk. A művészeti tevékenységek bemutatása során hangsúlyozzuk az alkalmazott módszereket, innovatív és alternatív pedagógiai eljárásokat, melyeket a partnerek saját gyakorlatukba helyezhetnek.
Fontos számunkra a projekt megvalósítása során a szülői közösség részvétele is, ezért mindkét intézményben családi napot szervezünk, ahol a támogató környezet és szülők szerepét hangsúlyozzuk.
A tehetséggondozás és művészetek iránti pozitív hozzáállás megteremtésével és fenntartásával összehasonlítjuk az eredményeinket, mely várhatóan olyan lendülettel ösztönöz bennünket, tovább vigyük munkánkat annak érdekében, hogy elérjük hosszútávú céljainkat, folytassuk nemzetközi kapcsolataink kiépítését, bővítését. Ennek eredményeként az óvodákban végzett munka színesebbé válik, a pedagógusok kompetenciái fejlődnek, magabiztosabbá válik a megfelelő módszerek alkalmazásának képessége, a gyerekek és szülők elégedettebbek lesznek, s mindez javítja környezetünket, melyben dolgozunk.Összefoglaló a projektről angol nyelvű fordítása

Our institution, Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Művészeti Bázisóvoda (Kaposvár
Festetics Karolina Central Kindergarten Artistic Base Kindergarten), Accredited Excellent Talent
Centre, Qualified Reference Institution, European TalentPoint, is the Base Institution of the Kaposvár-Somogy county Talent helper Council’s Kindergarten Section. Developing the talented child’s personality and talent qualities is very important for us. We can say gladly that we have developed a number of good exercises, we joint together the kindergartens in Somogy county which work with artistic programmes, also we help the institutions to become a talent point and work together with the talent point institutions.
With the development of ’TALENT’ programme we would like to work together with international institutions, develop our competitions, share one of our good exercises which could be used successfully in partnership institutions, this is the Tücsök Zenekar Zenei Tehetségműhely’s (Grig Band Musical TalentWorkshop’s) published good exercise. It is important for us to strengthen the interdisciplinary relationship among the teachers.
As a partner institution, the csíkszeredai ‘Kis herceg’ Óvoda (Csíkszereda ‘The Little Prince’ Kindergarten) will participate in the project. From both institutes 5-5 kindergarten teachers who are innovative, open and professionally prepared, will take part in the development and implement of the project.
During the cooperation we will learn about the everyday life and culture of each other. We will get an insight into the different educational system, we will also look for similar points while we are getting to know better each other’s talent management, working together and achieving the project. The talent
management will not limited to the activities of the project, it will take part in the whole life of the kindergarten. So we recommend working out common, joint methods beside our available educational systems, in this case hopefully the children’s involvement will be changed for the better owing to the different interests, creativity and motivated facilities.
During the implement we will show our tradition and folklore holder work while we give opportunity to look into them, we will organise trainings to give the possibility of professional development, we will visit each other in order to give methodological suggestions. With the help of our artistic activities we will show and emphasize our methodology, innovative and alternative pedagogical proceedings, and all of these will be available to be used by our partners in their own routine.
The involvement of the parents is also very important for us in this project, so we will organise a family day in both kindergartens. We will be able to emphasize the helping environment and the very important role of the family.
Creating and maintaining the positive attitude to the talent management and arts, we will compare our achievements and hopefully these achievements will be give us impetus to continue our work to achieve our long-term goals, to build new international relationships. As a result of this our work at the kindergarten will be more colourful, the competence of our teachers and confidence in using the appropriate methods will develop, the children and their parents will be more pleased and finally all of these will help our environment where we work.