Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánk 2009. júliusától a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda egyik tagóvodája. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az integrációt követően is sikerült megtartani helyi értékeinket, így megmaradt az óvodánk egyéni, sajátos arculata. 

A Damjanich utcai tagóvoda 1960-ban épült lakótelepi óvodaként. 1983-ban beépült az óvoda tetőtere, ami nagyban megnövelte a nevelési színterünket. Az emeleti részen helyet kapott a könyvtár, nevelői szoba, logopédusi szoba, raktár, szertár, mosdó helyiségek. 1992-ig az óvodánk 4 csoporttal működött, de gyermeklétszám csökkenés miatt 1 csoportot megszüntettek. Jelenleg működő 3 vegyes életkorú csoportunkba 75 kisgyermek jár. Vonzáskörzetünk nagy, szívesen választják óvodánkat körzeten belül és kívül élő családok is. Csoportszobáink tágasak, világosak, derűt, nyugodtságot árasztanak. Valamennyi szobában a pedagógiai programunk (Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel) specifikumainak megfelelően alakítottuk ki a művészeti tereket, sarkokat, kuckókat, amelyek lehetővé teszik az elmélyült, nyugodt, szabad játékot, és a játékba integrált tanulás feltételeinek megvalósítását. Óvodánkban a megszüntetett csoportszoba helyén egy 45 nm-es tornaszoba került kialakításra, ami jól szolgálja a gyermekek mozgásfejlesztését. Tárgyi felszereltségünk jó, udvarunk esztétikusan kialakított. Az intézményünkbe járó gyermekek többsége a lakótelepről, illetve a családi házas övezetből érkezik, viszonylag jó körülményekkel. Természetesen az elmúlt évek nagy társadalmi változásai maga után vonták azt, hogy óvodánkban is nőtt a hátrányos helyzetű gyermekek, családok száma.  
 Intézményünkben kiemelten foglalkozunk a különös figyelmet igénylő gyermekek nevelésével: SNI-s, BTM-es, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és a tehetségígéretekkel. 

Óvodánkban négy tehetségműhely működik:  
  • „Töprengők” (logikai-matematikai) 
  • „Tarkabarka” (térbeli-vizuális) 
  • „Mákvirágok” (testi-kinesztetikus) 
  • „Bergengóc” (mese-báb-dráma) 
A nagycsoportosok adottságaiknak, képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően kerülnek be a különféle műhelyekbe. Emellett még könyvtárba is járnak, illetve úszni-, és korcsolyázni is tanulnak. 2013. szept.-e óta részt veszünk az OTP-Bozsik programban is, melynek keretében Ovi-foci foglalkozást is szervezünk a gyerekeknek. Tehetségműhelyeinket az óvónők mesterségbeli tudásának, képességének, érdeklődésének megfelelően alakítottuk ki.  
Tagóvodánk 2011-ben regisztrált Tehetségpont lett, 2010-ben és 2013-ban pedig elnyerte a „Zöld óvoda” címet.

A családi házzal való kapcsolat, együttműködés nagyon jó az óvodánkban. A szülőtársak nevelő partnereink, segítőkészek, támogatóak. 2011-ben a szülők kezdeményezésére létrejött alapítványunk, a „Kisvirágok” közhasznú szervezet. Az óvoda-család együttműködését gazdagító programjainkon (pl.: szalonnasütés, nyílt hetek, farsang, anyák napja, kirándulás, stb.) a szülők többsége részt vesz, és nagyon jól érzi magát. 
Óvodánkban a személyi feltételek a törvényben meghatározottak szerint alakulnak: 6 fő főiskolai végzettségű óvodapedagógus (ebből 3 fő szakvizsgával rendelkezik), 3 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár (4 órában), 1 fő takarító és 1 fő udvaros (4 órában).  
 Humán erőforrásunk tökéletesítését, a szervezeti kultúránk fejlesztését kiemelten kezeljük. Szakmai fejlődésünket tudás megosztással, önképzéssel, belső továbbképzéseken, tréningeken, tanfolyamokon, szakmai munkaközösségekben valósítjuk meg. 
 A 2009-es év nagy változást eredményezett az intézmény életében: az integrációnak köszönhetően óvodánk hallatlan szakmai fejődésen ment át, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda egyik tagóvodájaként továbbra is sikerült megőriznünk helyi adottságainkat, értékeinket, így megmaradt a sajátos, egyéni arculata óvodánknak.