Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A gyermek természeténél fogva jó, csak az intézmények teszik rosszá!  
Nos meghívjuk Önöket egy látogatásra, amelynek a végén talán Ön is másképpen vélekedik Rousseau ismert mondásáról. 

Kérjük, hogy ezt az ismertetőt elolvasva, keressen bennünket telefonon, majd időpontot egyeztet személyesen is látogassanak el hozzánk a kaposvári Festetics Karolina Óvodába, amely egyúttal Somogy megye művészeti bázisóvodája.  
 
 
Most pedig ismerjenek meg bennünket néhány bemutatkozó sorban.
 
 Óvodánk a Kaposvár kertvárosában a Szántód (Budapest) felé vezető főút mentén, ám mégis egy zöld birodalomban található meg. A 128 éves gyönyörű klasszicista épülete büszkén mutatja magát és köszönti az itt elhaladókat. Csodálatos öreg fenyői, füves gyepje, az udvaron található fajátékai és az ausztriai Safari-parkból idecsempészett akadálypályái, kapaszkodói jól illeszkednek a halakat is bújtató kismedencéjéhez, udvari akváriumához és a közlekedésre nevelő tanpályájához. Óvodánk patinás múltja kötelezi a mai utódokat a minőségre mind a nevelésben, mind az óvoda jó hírének tovább gyarapításában. 

Történetünk a régmúltban gyökerezik. A kisdedóvót 1875-ben alapította a nemes és haladó gondolkodású Festetics Dénesné, született Zichy Karolina grófnő. A katolikus neveltetésű, de művészetszerető, nyelveket beszélő, világot látott grófasszony, egy apácarend, az Isteni Szeretet Leányai rend ide hozatalával kezdte meg a környékbeli gyermekek neveltetését elősegítő karitatív munkáját. Nagy hibát követnénk el ha a szellemi örököseiként ne az ? általa kijelölt úton járnánk. Máig sugárzik és nekünk is erőt ad egykori tudása, nagylelkűsége, humánuma, nemes gondolkodása, amelyet az apácákkal együtt valósított meg az óvodában, ahol is elsősorban a jó modorra, a mindennapok praktikus feladataira koncentráltak, a haza, a család, a kereszténység és nemzeti szellem gondolatait szem előtt tartva. 
Ezek azok az elhalványulhatatlan alapértékek, amelyeket a helyi nevelési programunkban a legújabb nevelési irányokkal és a szülői ház nevelésével és elvárásaival egybevetve megvalósítunk. Büszkék vagyunk arra, hogy az elődeink által megkezdett munkát mi folytathatjuk, s az alapító grófnő ideájába, az Isteni Szeretet Leányainak keresztényi üdvösségébe, az apácazárda erkölcsi töviskoszorújába selymet fonhattunk: a hagyományokat, a múlt szeretetét, a gyermekek tiszteletét, a legemberibb nevelő tartalmat, a játékot és legutóbb egy új szép szalagot, a művészeti nevelést. 

Az udvaron álló százéves fenyők nemcsak a múltról mesélnek. A települési demográfia szerencsés változása indította el az óvoda legújabb-kori fejlődését is. A legszembetűnőbb változást az 1992-es év hozta, mikor átadásra került két csoportszoba öltöző és mosdóhelyiségekkel együtt, majd ezután egy hetven négyzetméteres tornatermet építettünk. Az udvaron ekkor találta meg a helyét a mini úszómedence, a búbos kemence, amelyben rendszeresen kenyeret sütünk és a gyermeki kalandvágy központja a favár komplexum. 

A folyamatos fejlődésnek köszönhetően hat csoporttal működünk és 150 kisgyermeket nevelünk. Somogyban egyedülállóan felvállaltuk az évről-évre növekvő tendenciát mutató táplálékallergiás gyermekek étkeztetésének problémáját is. 

Nevelőmunkánkban kezdettől fogva jelentős szerepet játszottak a helyi hagyományok, a népszokások. Már 1987-t?l kezdve folyamatosan kutattuk óvodánk és településünk Toponár múltját, ezeknek tárgyi emlékeiből többször kiállítást rendeztünk. 

Intézményünk tudatosan vállalta, hogy nevelési programjába beilleszti múltja pedagógiai értékeit, illetve az ehhez kapcsolódó művészeti eszközöket, így programunkban meghatározó lett a néphagyomány és a keresztény és művészeti nevelés. A pedagógiai programunkat „ Az óvodai nevelés országos alapprogramjával” összhangban készítettük el 1998-ban, és Nagy Jenőné : „ Óvodai nevelés a művészet eszközeivel” című alternatív programjának adaptációja alapján módosítottuk 2002-ben, a helyi sajátosságainkra és értékeinkre építve. 

Hisszük és valljuk, hogy ami igazán fontos emberi érték a múltban, az érték a jelenben és marad a jövőben is, bármennyit változik körülöttünk a világ. Nevelési programunkat azoknak a szülőknek ajánljuk, akik szeretnék hogy gyermekeik érzelmi biztonságban, nyugodt és barátságos légkörben nevelődjenek és fogékonyak legyenek minden feladatra kihívásra, amit a jelen kor velük szemben megfogalmaz. A mi feladatunk az, hogy közös útjukon kövessük és vezessük a ránk bízott gyermekeket, s hozzásegítsük őket a ahhoz, hogy megtalálják örömüket a játék és a művészet által. A különböző művészeti ágak és a néphagyományok felelevenítése által a gyermekek tudása, készsége, örömérzete bővül, látásmódjuk kitágul, megismerik a szűkebb és tágabb környezetük értékeit, tárgyi emlékeit, a jeles napok szokásait, tartalmát, így a valóságot többrétűen tudják majd értékelni és megérteni. 

Bázisóvodánk feladata tehát, hogy a programot adaptáló és felhasználó óvodákat összefogjuk Somogy megyében és szakmai, gyakorlati munkájukat segítsük, hogy minél teljesebben megvalósulhassanak e program értékei. 

Hitvallásunkat is ezen elképzelések jegyében találtuk meg Anatole France gondolatában: „A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék köteléke. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt.” 

Bekesné Porczió Margit 
Intézményvezető

Ha felkeltettük érdeklődését, ha elmondaná véleményét vagy ötletét, elérhetőségeink a következők: 
Címünk: 7400 Kaposvár, Toponári út 49. 
Telefonszámunk: +36-82-413-454 
E-mail: festetics.karoina@gmail.com