Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Margaréta csoportÓvodapedagógus:
Kaszáné Kirsch Csilla
Szőllősiné Maczék Margit 

Nevelést segítő társ:
Szélesné Jéger ÉvaKaszáné Kirsch Csilla  

Pályámat 1985-ben képesítés nélküli óvónőként kezdtem. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán 1988-ban szereztem óvónői diplomát. Mindig is nagy érdeklődéssel fordultam a különféle művészeti ágak felé, különösen az ábrázoló-kézműves tevékenységekben éreztem igazán otthon magam. Ennek indíttatására egy kétéves képzés keretében kerámiaformázást tanultam, s ezen időszak alatt különféle kerámiaterveket készítettem. 
 
Jelenlegi munkahelyemen a Festetics Karolina Központi Óvoda Damjanich utcai Tagintézményében-kisebb megszakítással- 2006 óta dolgozom. 
Az intézmények 2009-es integrációja óta Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. pedagógiai program alapján folyik a nevelőmunka óvodánkban is. A  program céljaival, feladataival teljes mértékben azonosulni tudok, mely az óvodai élet tevékenységformáin keresztül a művészetek eszközeivel célozza meg a kisgyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztését.

Hosszú évek óta a „Bergengócok” mese-báb-drámajátékok tehetségműhely vezetője vagyok.
Fontosnak tartom az élménynyújtást, értékközvetítést a gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajokon, alkotásokon keresztül.
„Felfedező utat járunk be” a magyar népmesék kilenc típusának megismerésében, az egyszerű állatmeséktől a tündérmesékig.
A foglalkozásokat az egyes mesékhez kacsolódó népi mondókákkal, dalokkal, szólásokkal, találós kérdésekkel, különféle népi és dramatikus játékokkal teszünk színesebbé, gazdagabbá.
Szőllősiné Maczék Margit

Óvodapedagógusi pályaválasztásomban a gyermekek szeretete vezérelt, és munkámat azóta áthatja. Középfokú óvodapedagógusi végzettségem megszerzése után több évvel később, 1999-ben szereztem főiskolai diplomát.
Munkámban az egyéni képességek figyelembe vétele, a differenciálás nagy szerepet tölt be. Kiemelten kedvelem a vizuális technikákat, az új technikákkal való megismerkedést, ezeknek kipróbálását, az ötletességet, a kreativitás megvalósulását ezen a területen. Nagyon szeretem a verselést, mesélést, dramatizálást, a környezeti jellegű tevékenységeket. A témák projektekben való feldolgozása során a gyermekek alkotó aktivitásának felkeltését, a tevékenykedve cselekvést, ezeken keresztül  játékos módon való ismeretszerzést előtérbe helyezem.

A gyermekek tehetséggondozása, átlagon felüli képességeinek felismerése, alakítása megjelenik napi tevékenységeimben és a tehetségműhelyben való munkám során is. Az elmúlt években rajzpályázatokra beadott alkotások közül több gyermek nyert a pályázaton külön díjazást, vagy első helyezést. Jellemző rám a munkámban való lelkesedés,  jó csoportlégkörben a rám bízott gyermekek nevelése, fejlesztése. A folyamatos megújulás igényem. Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képességgel rendelkezem.

Óvodánkban több éve a térbeli- vizuális tehetségműhelyvezető óvodapedagógusaként veszek részt. A minden évszakban megújuló " Ovigalériának" egyik felelőse vagyok. Az ünnepek előtti játszóházak szervezésében és lebonyolításában szívesen tevékenykedek.
Az intézményben több éve munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat is látok el.

Hiszem és vallom a következőket:
" A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világ: ártatlan lelkében van valami égi: egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség,"
                                                                                                                                                                                                                         / Gárdonyi Géza/