Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Gyermekmosoly alapítvány

Adószám: 19195506-1-14
Bankszámlaszám: 10103214-45586025-00000001
 
  • A toponári óvoda gyermekeinek töretlen szellemi, erkölcsi és testi fejlődé-sének biztosítása, minden egyes generációban
  • Toponáron lakó óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása; az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, a meglévő különbségek megszűntetése, , csökkentése, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése, s az ehhez szükséges tárgyi eszközök, oktatási anyagok beszerzése és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése, 
  • A Toponári Óvodában folyó nevelőmunka támogatása, segítése, képességfejlesztő eszközök beszerzése, a gyermekek fejlődése, fejlesztése érdekében végzett tevékenységek támogatása 
  • A Toponári Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszerek, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlása illetve tanulmányi kirándulások finanszírozása
  • A hátrányos szociális helyzetben lévő gyermekek részére az óvodai ellátással kapcsolatban felmerült terápiás programok fedezésének támogatása, új, korszerű pedagógiai programok átvétele, megismertetése és alkalmazása.