A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.


A beiratkozás a SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével történik az alábbiak szerint:

Amennyiben a szülő a lakhely szerint körzetes óvodába kívánja beíratni gyermeket, eljuttatja a szándéknyilatkozatot a körzetes óvodába,
Ha a szülő választott – nem körzetes – óvodába kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot eljuttatja a választott intézménybe, ezzel egyidejűleg e-mail útján, másolatban értesíti a körzetes óvodát is.

Ha a szülő a gyermeket nem körzetes óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról e-mail útján a beiratkozás időpontjában szíveskedjék értesíteni a lakhelye szerinti körzetes óvodát.

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.
Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.


Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.