Honlap testreszabása
készítette a honlap.huTérítési díjat a szülő gyermeke napi háromszori étkezéséért fizet. Az étkezési térítési díj mértékét az adott évre mindenkor a fenntartó határozza meg.

2021-ben az étkezés térítési díj   összege: 542 Ft

A törvényi előírások figyelembe vételével a gyermekek az alábbi kedvezményben részesülhetnek a szülő írásbeli nyilatkozata alapján az étkezési térítési díj fizetésénél:

  • a családban három vagy több gyermeket nevelnek -100 %-os kedvezmény
  • a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek -100 %-os kedvezmény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők -100%-os kedvezmény
  • a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság -100 %-os kedvezmény
  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket -100 %-os kedvezmény

Hiányzás esetén az étkezés lemondható illetve igényelhető minden nap 9.00 óráig személyesen/telefonon. 82/413-454